Ewakuacja osób poszkodowanych oraz specjalistyczny transport sanitarny z terenów objętych klęską humanitarną.

Евакуація постраждалих та спеціалізований санітарний транспорт із районів, постраждалих від гуманітарної катастрофи.

Evacuation of injured people and specialized sanitary transport from areas affected by a humanitarian disaster.